Właściciel sklepu www.cozaskora.pl RAMONI Bartosz Mokrzycki  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji  za pośrednictwem sprzedającego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres: sklep@cozaskora.pl

RAMONI Bartosz Mokrzycki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamowany towar należy odesłać na adres:

RAMONI Bartosz Mokrzycki

Ul. Skośna 7/64

43-300 Bielsko-Biała

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Paczkę należy dobrze zabezpieczyć, tak by towar nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do paczki należy dołączyć dokument z informacjami:

- numer zamówienia,

- imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego,

- dane do przelewu pieniędzy na konto lub model oraz kolor towaru na wymianę.

Jeżeli klient nie posiada nr zamówienia konieczny jest dowód zakupu , np.: paragon, faktura lub potwierdzenie przelewu.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową. Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy wolny od wad. W tym celu Kupujący zobowiązany jest przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową do zawiadomienia o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem sześciu miesięcy od wydania tego towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów albo naraziłaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może od umowy odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Odpowiedzialnością z tytułu niezgodności towaru z umową nie są objęte: - widoczne w dniu zakupu drobne fałdy, niejednolita struktura lica, wykonanie dostarczonego towaru o ile towar jest zgodny z umową i jego przeznaczeniem, wygoda oraz komfort użytkowania, naturalne zużycie, powstałe w trakcie użytkowania: uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia okuć, mechaniczne przetarcia taśmy zamków, uszkodzenia spowodowane praniem towaru, zabrudzenia, odbarwienia, ślady po przemoczeniu (przepoceniu), uszkodzenia powstałe wskutek braku prawidłowej konserwacji oraz niedbałego i niewłaściwego użytkowania, samodzielnie wykonywane naprawy.

„VERA PELLE”-dosłownie „prawdziwa skóra” jest znakiem jakości gwarantującym wysoką jakość skóry.

 

Aby skórę można było oznaczyć logiem „Vera Pelle” musi spełniać szereg specyficznych wymogów określonych włoskimi przepisami. Włoscy kuśnierze obrabiają skóry z dbałością, tak by uzyskać produkt, o którym marzą kobiety na całym świecie.

 

Ponadto torebki oferowane przez Nasz Sklep są również produkowane we Włoszech, co gwarantuje, nie tylko jakość skóry, ale przede wszystkim wysoką jakość wykonania.

do góry